Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.236.100.86

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Stellantis Gliwice

Biuro Organizacji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

biuro@solidarnosc-stellantis.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip@outlook.com

Nawigacja

Ż?damy

Zgodnie z Art.1. rozdział 1,
Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwi?zywaniu sporów zbiorowych
ż?damy:


I.Poprawy warunków płacy poprzez:

1.Zmiane widełek płacowych dla grupy TM/TL - zlikwidowanie Indywidualnej Miesięcznej Premii Uznaniowej, a jej wysoko?ć dodać do pensji podstawowej. Przej?cie na kolejny poziom płac uzależnić tylko od stażu pracy. Zlikwidować kryteria przej?cia na kolejny poziom w widełkach płacowych.
2.Wprowadzenie kryteriów oceny półrocznej (FCP).
3.Wzrost płac - od 1/06/07 - w wysoko?ci 10 procent ?redniego miesięcznego wynagrodzenia.
4.Uznanie premii FCP jako premii regulaminowej oraz uwzględnienie wszystkich składników wynagrodzenia miesięcznego przy jej naliczaniu.
5.Wycofanie wprowadzonych jednostronnie zmian kryteriów ilo?ci dni nieobecno?ci powi?zane z kategoriami B1 i C w systemie ocen półrocznych FCP.
6.Wycofanie zmian zasad wypłacania w roku 2007 uznaniowej premii FCP z czę?ci zakładowej.
7.Wprowadzenie miesięcznego bonusu dla każdego pracownika za 100% obecno?ć w pracy w wysoko?ci 100zł (netto).
8.Wprowadzenie 100 procentowego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych za każd? godzinę pracy oraz 200 procentowego dodatku za pracę w niedziele i ?więta za któr? pracownik nie otrzymuje dnia wolnego.
9.Ustalenie jednorazowego bonusu za wprowadzenie do produkcji każdego kolejnego nowego modelu auta w wysoko?ci ?redniego miesięcznego wynagrodzenia.
10.Ustalenie wysoko?ci dodatków: za pracę w porze nocnej w wysoko?ci 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego; za pracę na zmianie popołudniowej w wysoko?ci 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
11.Naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z wł?czeniem do wynagrodzenia "normalnego" premii IMPU za pełny okres nieprzedawniony.

II. Poprawy warunków pracy poprzez:

12.Zwiększenie ilo?ci pracowników z umowami na czas nieokre?lony - pracowników z umowami na czas okre?lony maksymalnie 15 procent ogółu zatrudnionych w GM MP (do ogółu zatrudnionych zaliczamy pracowników wynajętych przez agencje pracy tymczasowej).
13.Wprowadzenie dodatkowych dwóch płatnych przerw w pracy (2 x 10 min.).
14.Wprowadzenie na linii produkcyjnej, w uzgodnieniu ze Społeczn? Inspekcj? Pracy GM MP, siedzisk umożliwiaj?cych zmniejszenie uci?żliwo?ci pracy, możliwie jak najbliżej stanowisk produkcyjnych.
15.Wprowadzenie czytelnego systemu opisu stanowiska pracy i precyzyjne okre?lenie w umowie o pracę rodzaju zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy.
16.Wycofanie 18-to zmianowego systemu pracy w utrzymaniu ruchu.
17.Przywrócenie w każdej grupie produkcyjnej stanowisk supportów - zwiększenie zatrudnienia.
18.Eliminację warunków szkodliwych i uci?żliwych oraz poprawę jako?ci stosowany ?rodków ochrony osobistej.
19.Przyznanie w 2007 roku dodatkowych (ekstra) 4 dni płatnego urlopu w zwi?zku z planowan? przerw? remontow? na przełomie kwietnia i maja.
20.Nie wydzielanie stanowisk pracy poza strukturę zakładu (outsorcing) bez wcze?niejszego uzgodnienia ze zwi?zkami zawodowymi.

III.Wprowadzenie ?wiadczeń socjalnych w postaci:

21.Ujednolicenia zniżek na samochody dla zatrudnionych w GM Manufacturing Poland z przypadaj?cymi pracownikom GM w „starych” krajach Unii Europejskiej - poł?czenie 20 procentowej zniżki pracowniczej z promocjami i zniżkami oferowanymi przez dealerów Opla.
22.Uatrakcyjnienia cen samochodów służbowych oraz różnych akcesoriów samochodowych (np. opon) przeznaczonych do sprzedaży pracowniczej. Zniżki - minimum 20 procent.

W rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi?zywaniu sporów zbiorowych domagamy się spełnienia wyżej wymienionych ż?dań do 23 lutego 2007 r.

W przypadku nie zrealizowania ż?dań może zostać podjęta akcja strajkowa.


Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2517

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2856

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3155

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 3047

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3300

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.10
5,086,029 unikalne wizyty