Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.227.2.109

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Nawigacja

Przeszukania pracowników

Stan faktyczny:
Pracownica opuszczająca zakład pracy, na żądanie ochrony poddała się kontroli, która polegała na sprawdzeniu zawartości jej torebki. Pracownica pyta, czy kontrola była dopuszczalna.

Rozwiązanie casusu:
Pracodawca może w różny sposób kontrolować zachowanie pracowników w czasie pracy. Sposobem kontroli pracowników, który najdalej sięga w sferę prywatności jest przeprowadzenie przeszukania. W wielu zakładach pracy istnieją ustalone zwyczaje poddawania członków załogi kontroli osobistej, zapobiegającej wynoszeniu mienia społecznego objętego działalnością takich zakładów pracy, w których ze względu na szczególne cechy tej działalności mienie społeczne wymaga szczególnej ochrony. Wykonywanie kontroli wchodzi wówczas w zasięg przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, podlega więc unormowaniu w regulaminie pracy.

Na temat możliwości stosowania tego środka wobec pracowników wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r. (I PR 153/72, OSNCP 1972 r. nr 10 poz. 184). Zgodnie z tym orzeczeniem stosowanie w ramach przepisów regulaminu pracy lub ustalonego zwyczaju przeszukania członków załogi w celu zapobieżenia wynoszenia mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możliwości stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielami załogi w sposób niepozostający w sprzeczności ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego.

Zdaniem Sądu Najwyższego przeszukanie pracowników jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:
1) Pracownicy zostali uprzedzeni o możliwości zastosowania wobec nich przeszukania. Uprzedzenie o możliwości przeprowadzenia kontroli w powyższej formie następuje najczęściej poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów w wewnętrznych aktach prawnych pracodawcy, np. w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy.
2) Czynności przeszukania są dokonywane w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Najczęściej będą to przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, tam gdzie one istnieją.
3) Przeszukanie jest prowadzone w sposób, który nie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Przeszukanie nie może być prowadzone w sposób niewspółmierny do zamierzonego celu, którym jest przeciwdziałanie utracie przez pracodawcę mienia lub informacji.
4) Przeszukanie jest prowadzone wyłącznie w celu ochrony ważnego interesu pracodawcy.
Obowiązek poddania się przeszukaniu wynika z faktu posiadania przez pracodawcę uprawnień kierowniczych wobec pracownika. Na podstawie art. 100 § 1 Kodeksu pracy pracownik obowiązany jest w szczególności do stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę.

Wniosek:
Należy pamiętać, że bezzasadna odmowa poddania się kontroli może być podstawą stwierdzenia utraty zaufania do pracownika, a co za tym idzie przesłanką rozwiązania stosunku pracy. Jednakże kontrola musi zawsze odbywać się z zachowaniem określonych zasad, w sposób nie naruszający dóbr osobistych pracownika.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

[źródło:] Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ SolidarnośćPoleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 186

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 392

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 587

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Pracownicze Plany Kapitałowe (II) Jakie zasady wypłaty Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 787

Generalnie pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Wtedy 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych ....

Skok na kasę Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 796

Zapowiedź jednostronnej, nieuzgodnionej zmiany terminu i zasad wypłaty premii FCP zapowiedziana przez dyrekcję w GLB z końca lutego spotkała się ze zdecydowaną reakcją Solidarności OMP Gliwice, która stanowczo zaprotestowała przeciwko takim zamiarom oraz zmuszona była przypomnieć pracodawcy, że zgodnie z prawem ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
4,169,586 unikalne wizyty