Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.162.151.77

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Nawigacja

Artykuły: Porady Prawne

Obowi?zek udzielenia pracownikom wolnych weekendów
Konieczno?ć zapewnienia pracy przez 7 dni w tygodniu a obowi?zek udzielenia pracownikom wolnych weekendów

Długotrwała choroba, świadczenie rehabilitacyjne
Długotrwała choroba, świadczenie rehabilitacyjne i prawo do renty a możliwość dalszego zatrudniania pracownika oraz jego prawo do urlopu wypoczynkowego i świadczeń z tytułu choroby

Kodeksowy urlop szkolny
Warunki podnoszenia kwalifikacji przez pracowników od 16 lipca 2010 okre?la bezpo?rednio Kodeks Pracy, a nie jak było dotychczas ministerialne rozporz?dzenia. To efekt ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał art. 103 Kodeksu Pracy za niezgodny z Konstytucj? RP. Zawarte w nim upoważnienie do wydania ....

Urlop ojcowski, dodatkowy macierzyński i 2 dni na opiekę w 2010 r.
Urlop ojcowski, dodatkowy macierzyński i 2 dni na opiekę w 2010 r. Czy 7 dni urlopu ojcowskiego w 2010 r. należy wzi?ć jeden po drugim, czy można je dzielić? Czy oprócz tych 7 dni przysługuj? na jednego z rodziców dodatkowo 2 dni opiekuńcze? Czy jeżeli matka dziecka jest zatrudniona na umowę o dzieło, ojciec może wzi?ć urlop macierzyński lub ojcowski? A je?li pracownica urodziła dziecko pod koniec 2009 r. i w 2010 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, to czy również ma prawo do złożenia wniosku o udzielenie nowo przyjętych dwóch tygodni urlopu macierzyńskiego?

Szkolenia
Nie zawsze da się zorganizować wszystkim pracownikom w firmie szkolenie bhp w ich czasie pracy. W zwi?zku z tym powstaje pytanie czy czas prywatny, który pracownicy po?więc? na to szkolenie, należy im jako? zwrócić, na przykład dniem wolnym od pracy?.....

Prace na wysokosci - sposoby organizacji
Okazuje się, że wypadki ?miertelne zwi?zane z prac? na wysoko?ci stanowi? ponad 50% wszystkich wypadków ?miertelnych w branży budowlanej i nieco ponad 10% wypadków ?miertelnych w naszej gospodarce narodowej. Dlatego organizuj?c pracę na wysoko?ci trzeba być szczególnie ostrożnym. Prze?ledĽ dokładnie, jakie obowi?zki nakładaj? przepisy bhp na pracodawców prowadz?cych w swoich firmach prace na wysoko?ci! ....

Nie ma apteczki - nie ma pracy?
Nie ma apteczki - nie ma pracy? Czy brak apteczek pierwszej pomocy jest wystarczaj?cym powodem powstrzymania się pracownika od pracy i oddalenia z jej miejsca? Brak apteczek stanowi naruszenie warunków bhp, ale sam w sobie nie stanowi bezpo?redniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie uzasadnia więc powstrzymania się pracowników od wykonywania pracy.

Czas pracy a przerwy na palenie papierosów
Czas pracy a przerwy na palenie papierosów Przykład: Zakład zatrudnia 15 pracowników, w tym 10 na stanowiskach robotniczych, którzy często nawet 10 razy dziennie pal? papierosy. Jak traktować przerwy "na papierosa" w czasie pracy? Czy s? regulacje dotycz?ce czasu i częstotliwo?ci, w którym pracownicy mog? palić? Czy wolno im opuszczać stanowiska pracy? ....

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 236

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Pracownicze Plany Kapitałowe (II) Jakie zasady wypłaty Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 430

Generalnie pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Wtedy 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych ....

Skok na kasę Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 435

Zapowiedź jednostronnej, nieuzgodnionej zmiany terminu i zasad wypłaty premii FCP zapowiedziana przez dyrekcję w GLB z końca lutego spotkała się ze zdecydowaną reakcją Solidarności OMP Gliwice, która stanowczo zaprotestowała przeciwko takim zamiarom oraz zmuszona była przypomnieć pracodawcy, że zgodnie z prawem ....

Pracownicze Plany Kapitałowe (I) Dobrowolne z założenia Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 620

Od 1 lipca 2019 w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników pojawią się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które w założeniach mają być dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania, podnoszącym bezpieczeństwo finansowe pracowników. Jest to system solidarny, który pieniędzmi zasilają trzy strony: pracownik i pracodawca, którzy wpłacają składki, oraz państwo, które płaci składkę ....

Kupcie im... Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 569

Ogłaszając w informacji GLB, że dzieci pracowników OMP Gliwice po raz pierwszy w historii zakładu nie dostaną paczek mikołajkowych dyrekcja jednocześnie poinstruowała zatrudnionych, aby sami kupili takie prezenty swoim dzieciom. Przecież – dzięki działaniom związków zawodowych, czego już nie dodano ....

Wygenerowano w sekund: 0.18
4,045,083 unikalne wizyty