Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Odpowiedzialny biznes

STOP 67

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.81.59.211

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" General Motors Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Facebook

Nawigacja

Parasol ochrony prawnej

Dla każdego związkowca Solidarności GMMP - Parasol ochrony prawnej

Całodobową kompleksową pomoc i ochronę prawną, pozwalającą skutecznie dochodzić odszkodowań zapewnia karta CDO24, którą bezpłatnie mogą otrzymać członkowie międzyzakładowej Solidarności GMMP. Dzięki całodobowej infolinii karta zapewnia stały kontakt z prawnikami, którzy w ciągu 24 godzin podejmują interwencję, a najpóźniej w ciągu czterech dni przygotowują pisma niezbędne do uzyskania odszkodowania. Zakres ochrony prawnej CDO24 podzielony jest na sześć obszarów: wypadku komunikacyjnego, błędu w sztuce lekarskiej (medycznego), wypadku na skutek zaniedbań osób trzecich, wypadku w pracy oraz wypadku w rolnictwie. Pakiet premium, jaki posiadać będą związkowcy Solidarności i ich rodziny, zapewnia ochronę we wszystkich tych obszarach.

Czy Ty i Twoja Rodzina jesteście przygotowani na różne nieoczekiwane zdarzenia losowe? Czy wiesz, że profesjonalna ochrona prawna jest już w zasięgu Twojej ręki?

Mamy dla Ciebie wyjątkowe rozwiązanie – Pakiet Ochrony Prawnej Premium – finansowany przez NSZZ „Solidarność” General Motors Manufacturing Poland którego potwierdzeniem jest Karta CDO24.

Już od chwili przystąpienia do umowy grupowej zawartej pomiędzy CDO24 oraz NSZZ „Solidarność” General Motors Manufacturing Poland otrzymujesz Kartę CDO24, możesz korzystać z profesjonalnej ochrony prawnej, uzyskać indywidualną pomoc, a w szczególności:
• Dostęp do porad prawnika poprzez infolinię;
• Wsparcie prawne dochodzonego odszkodowania;
• Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub sprawcy szkody;
• Reprezentację sądowa i pozasądowa przez prawnika;
• Ochronę prawną podczas zdarzenia.

Ochroną w oparciu o kartę CDO24 można również – za dopłatą – objąć członków najbliższej rodzinę (współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie), jednak w sumie nie więcej niż pięć osób. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony prawnej CDO24 i jej zakresu można uzyskać w siedzibie międzyzakładowej Solidarności (budynek G-5, parter). Tam można również zamawiać karty. Ważne są one przez rok i w tym czasie zapewniają pomocy prawnej w nieograniczonej liczbie spraw, które można zgłaszać już od pierwszego dnia obowiązywania ochrony prawnej.

Zakres ochrony prawnej CDO24 podzielony jest na sześć obszarów: wypadku komunikacyjnego, błędu w sztuce lekarskiej (medycznego), wypadku na skutek zaniedbań osób trzecich, wypadku w pracy oraz wypadku w rolnictwie. Pakiet premium, jaki posiadać będą związkowcy Solidarności i ich rodziny, zapewnia ochronę we wszystkich tych obszarach.

W przypadku wypadku komunikacyjnego

Ochrona CDO24 obejmuje interesy prawne związane z dochodzeniem roszczeń (odszkodowań) wynikających z doznania przez posiadacza karty uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku wyrządzonego przez innego kierowcę pojazdu. Obszar ten obejmuje również udzielanie pomocy prawnej w zakresie likwidacji szkody (czyli pokrycia szkody przez ubezpieczyciela lub sprawcę) zaistniałej w związku z uszkodzeniem pojazdu oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (mówiąc prosto – odszkodowania) z tytułu szkody doznanej przez pasażerów na zdrowiu (życiu) lub mieniu.Obszar błąd medyczny obejmuje

Ochronę interesów prawnych posiadacza karty CDO24 związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku błędnej diagnozy lekarskiej, zaniechaniu wykonania lub wadliwym przeprowadzeniu badań oraz zabiegów popełnionych zarówno przez lekarzy, jak i szeroko rozumiany personel medyczny (pielęgniarki, rehabilitantów, laborantów itp.). W praktyce oznacza to m.in. możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku zakażenia pacjenta np. żółtaczką lub gronkowcem czy też odmowy dokonania cesarskiego cięcia skutkujące rozstrojem nerwowym matki lub dziecka.W przypadku wypadku w pracy

Zapewnia nie tylko prawne wsparcie przy dochodzeniu odszkodowania, ale merytoryczne doradztwo w czasie wyjaśniania przyczyn i ustalania skutków zdarzenia.Kolejne obszary ochrony CDO24 obejmują

Ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadków wyrządzonych przez inne osoby. Umożliwia również dochodzenie roszczeń z posiadanych ubezpieczeń od powodzi, także w sytuacji rozstroju zdrowia bądź uszkodzenia (a nie tylko zniszczenia) mienia. Posiadacz karty ma także zapewnione przygotowanie i sporządzenie dokumentacji procesowej oraz reprezentację przez pełnomocnika prawnego w postępowania sądowym.

Przykładowy zakres ochrony prawnej dla wszystkich członków NSZZ Solidarność GMMP, którzy cenią kompleksową ochronę prawną oraz dla każdego, kto chce zadbać o komfort swojej rodziny:
1. Kolizje i wypadki komunikacyjne w Polsce i na terenie UE
2. Wypadki z udziałem pieszych w tym w szczególności potrącenie pieszego przez pojazd mechaniczny
3. Doznanie uszczerbku na zdrowiu lub zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego
4. Odszkodowania dla pasażerów uszkodzonego pojazdu
5. Zaniżona wypłata odszkodowania za pojazd lub jego naprawę
6. Wsparcie przy wypadkach w pracy
7. Egzekwowania stosownego odszkodowania od pracodawcy
8. Egzekwowania stosownego odszkodowania od ZUS
9. Uzyskanie odprawy pośmiertnej od pracodawcy
10. Negatywne konsekwencje na zdrowiu wynikające z nieprawidłowej opieki medycznej
11. Nie poinformowanie o ryzyku zabiegu, możliwych skutkach oraz alternatywnych metodach leczenia
12. Nienależyte wykonanie zabiegu lub operacji
13. Błędnie postawiona diagnoza lekarska
14. Nieszczęśliwe zdarzenia wynikające z zaniedbań osób trzecich np. doznanych złamań na skutek wystających elementów w chodniku, nieodśnieżonym chodniku
14. Odszkodowania od zarządców dróg i związków łowieckich
15. Odszkodowanie za linie energetyczne, wodociągowe i gazowe znajdujące się na nieruchomościach
16. Wypadek dziecka w szkole
17. Wypadki i szkody w rolnictwie
18. Szkody spowodowane powodzią


Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Rękawice bez limitów Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 321

Sporo zgłoszeń od pracowników wydziału karoserii docierało w ostatnim czasie do społecznych inspektorów pracy. Dotyczyły one zarówno problemów z pobraniem środków ochrony indywidualnej z maszyn (automatów) vendingowych, ze względu na ustalone w nich limity (przykładowo jedna para rękawic na miesiąc), jak również przypadków

Dłuższe terminy Inne Adam Posmyk 334

Od początku 2017 obowiązuje dłuższy – i ujednolicony – kodeksowy okres na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Obecnie, zgodnie ze znowelizowanym art. 264 Kodeksu pracy, wynosi on 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wypowiedzenia) lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez ....

Wyższy socjal Inne Adam Posmyk 471

Podniesienie o 200 zł progów dochodowych w każdej grupie oraz utrzymanie na poziomie z 2016 dopłat do wypłacanej w naszym zakładzie w grudniu pomocy socjalnej – to najważniejsze ustalanie dotyczące podziału w 2017 środków z funduszu socjalnego ....

Spaliny bez filtra Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 485

Nie tylko intensywnie wyczuwalne, ale również dobrze widoczne spaliny samochodowe w rejonie SLAT-DVT na montażu głównym sprawiły, że po przeprowadzonym tam przeglądzie warunków pracy społeczni inspektorzy pracy zgłosili sporo zaleceń dotyczących konieczności zapewnienie odpowiedniej wentylacji, wymagających podjęcia działań technicznych (odciągi, filtry), jak i ....

Magazynowy ścisk Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 580

Zbyt mało miejsca na manewrowanie wózkami widłowymi, na przejazd z dużym ładunkiem ciągników Dolly, na składowanie pustych opakowań i ładowanie platform zbyt blisko regałów – słowem ścisk oraz ciasnota zagrażająca bezpiecznej pracy przy magazynowaniu i transporcie. Taki stan zastali podczas przeglądu ....

Wygenerowano w sekund: 0.24
2,866,797 unikalne wizyty