Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Odpowiedzialny biznes

STOP 67

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.81.59.211

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" General Motors Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Facebook

Nawigacja

Artykuły: Na problemy ... Solidarność

Pominięte uzgodnienia

Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracownikowi za pracę w dniu harmonogramowo wolnym przysługuje w zamian inny dzień wolny udzielany do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodniony. Zatem warunkiem udzielenia takiego wolnego jest jego uzgodnienie z każdym pracownikiem i tym samym pracodawca nie może terminu dnia ....


Urlop pod ochroną

Pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim prawo pracy obejmuje szczególną ochroną. Dlatego też pracodawca nie może zwolnić pracownicy na urlopie macierzyńskim, zaś po jego zakończeniu ma ona prawo powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko pracy. Jeżeli zaś nie jest to ....


Dwie szychty

Realizacja zwiększonych planów produkcyjnych w ocenie dyrekcji wymagała zorganizowania w drugiej połowie czerwca dodatkowej pracy na dwóch zmianach. Jednym słowem ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy ma być więcej pracy ....


Rozwiązywany problem spalin

Ustaleniem i skierowaniem do realizacji kilku kluczowych punktów zakończyło się styczniowe spotkanie dotyczące problemu spalin samochodowych – a zatem poprawy środowiska pracy na wydziałach: Montażu Głównego i Jakości – w którym to spotkaniu uczestniczyli kierownicy wydziałów Jakości i Utrzymania Ruchu, przedstawiciele zakładowej służby BHP, związków zawodowych oraz społecznej inspekcji pracy ....


Uważaj, co podpisujesz

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, gdy pracodawca udziela we wskazanym przez siebie terminie wolnego za pracę w nadgodzinach (tym samym nie płacąc dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) powinien go udzielić w wymiarze o połowę wyższym – czyli stosunku 1:1,5. Od tej reguły są jednak dwa wyjątki – pierwszy ....


Doba pracownicza

Pojęcie doby w powszechnym rozumieniu odnosi się głównie do doby kalendarzowej (której nie należy mylić z astronomiczną). Jednak wszelkie próby zastosowania kalendarza przy ustalaniu doby pracowniczej jest jednak bezprzedmiotowa, bowiem definicja doby kalendarzowej na gruncie prawa pracy jest zupełnie nieprzydatna ....


"Setki" gdy praca w nocy

Jak prawidłowo powinny być rozliczane nadgodziny Ogłaszając wszem i wobec, że za nadgodziny tzw. dobowe przysługuje normalne wynagrodzenie plus dodatek w wysokości 50 proc. przedstawiciele dyrekcji GMMP zapomnieli najwyraźniej dodać – choć wyraźnie i jednoznacznie o tym stanowi art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy – iż za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy dodatek ten wynosi 100 proc.


Uzgodnić, nie ustalić

Gdy Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że niezgodne z Regulaminem Pracy GMMP jest planowanie pracy sześć dni w tygodniu poza grupą utrzymania ruchu dyrekcja postanowiła zmienić zapisy regulaminu. Żeby ich jednak nie uzgadniać ze związkami zawodowymi całą energię poświęciła ustaleniu terminu...


Regulamin zmieniony w Voith

Wszystkie konieczne zmiany zostały natomiast sprawnie uzgodnione w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Voith Oddział Gliwice. W tej spółce od początku Regulamin ZFŚS nie przewidywał – i nadal nie przewiduje – przekazywania pracodawcy przez pracowników kopii zeznań podatkowych PIT, dokumentacji medycznej, ani....


Przejścia w widełkach - Kiedy druga dwója?

Zgodnie z obecnie obowiązującym porozumieniem zbiorowym podpisanym przez dyrekcję naszego zakładu przejścia w widełkach w GMMP Gliwice powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach, ustalonych jeszcze w poprzedniej dekadzie. Mimo to cały czas pojawiają się próby ich modyfikacji, dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze na niekorzyść pracowników ....


Jednak wypłacą

Dodatkową, nie przewidzianą w grafikach, dniówką miał rozpocząć w niedzielę 1 marca 2015 nowy okres rozliczeniowy części pracowników naszego zakładu. Zapowiedziano jednocześnie, że będą to nadgodziny płatne razem z wynagrodzeniem za marzec i tym samym liderzy nie mieli problemów z zapisywaniem chętnych do dodatkowej pracy. Gdy listy były pełne ogłoszono nagle, że niedzielne ....


Związkowy protest

Działające w GMMP organizacje związkowe wspólnie zaprotestowały przeciwko przypadkom planowania pracownikom działu jakości sześciodniowego tygodnia pracy w rozpoczętym właśnie okresie rozliczeniowym. W piśmie skierowanym do dyrekcji organizacje związkowe przypomniały, że Regulamin Pracy GMMP dopuszcza ....


Urlop (nie) tylko dla wybranych

Odmowę udzielania urlopów na żądanie zapowiedziano – w informacji odczytanej przed wszystkim zmianami – pracownikom spawalni, powołując się na „sporo problemów technicznych”. Tyle tylko, że taka zbiorowa blokada urlopów jest niezgodna z prawem. Kodeks pracy wyraźnie bowiem stanowi, iż pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym ....


Chronione dane

Postępując zgodnie z procedurą pracownik, który w połowie szychty poczuł się gorzej udał się do zakładowego lekarza. Ten potwierdził pisemnie, że zatrudniony do pracy się nie nadaje, oraz – już tylko słownie – dodał, aby pojechał do domu i rano (gdyż rzecz działa się późnym popołudniem) zgłosił do swojego lekarza pierwszego ....


Solidarna siła

Dziesięciodniowa wspólna walka przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kopalń Kompanii Węglowej oraz w obronie tysięcy miejsc pracy w naszych miastach pokazała, że działając wspólnie i solidarnie możemy osiągnąć wiele. Nie tylko zapewnić dalsze istnienie polskiego górnictwa, ale również doprowadzić do rozwiązania licznych w ostatnich latach problemów ....

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Rękawice bez limitów Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 321

Sporo zgłoszeń od pracowników wydziału karoserii docierało w ostatnim czasie do społecznych inspektorów pracy. Dotyczyły one zarówno problemów z pobraniem środków ochrony indywidualnej z maszyn (automatów) vendingowych, ze względu na ustalone w nich limity (przykładowo jedna para rękawic na miesiąc), jak również przypadków

Dłuższe terminy Inne Adam Posmyk 333

Od początku 2017 obowiązuje dłuższy – i ujednolicony – kodeksowy okres na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Obecnie, zgodnie ze znowelizowanym art. 264 Kodeksu pracy, wynosi on 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wypowiedzenia) lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez ....

Wyższy socjal Inne Adam Posmyk 471

Podniesienie o 200 zł progów dochodowych w każdej grupie oraz utrzymanie na poziomie z 2016 dopłat do wypłacanej w naszym zakładzie w grudniu pomocy socjalnej – to najważniejsze ustalanie dotyczące podziału w 2017 środków z funduszu socjalnego ....

Spaliny bez filtra Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 485

Nie tylko intensywnie wyczuwalne, ale również dobrze widoczne spaliny samochodowe w rejonie SLAT-DVT na montażu głównym sprawiły, że po przeprowadzonym tam przeglądzie warunków pracy społeczni inspektorzy pracy zgłosili sporo zaleceń dotyczących konieczności zapewnienie odpowiedniej wentylacji, wymagających podjęcia działań technicznych (odciągi, filtry), jak i ....

Magazynowy ścisk Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 580

Zbyt mało miejsca na manewrowanie wózkami widłowymi, na przejazd z dużym ładunkiem ciągników Dolly, na składowanie pustych opakowań i ładowanie platform zbyt blisko regałów – słowem ścisk oraz ciasnota zagrażająca bezpiecznej pracy przy magazynowaniu i transporcie. Taki stan zastali podczas przeglądu ....

Wygenerowano w sekund: 0.09
2,866,775 unikalne wizyty