Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.226.76.27

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Nawigacja

Artykuły: Na problemy ... Solidarność

Tylko dobrowolnie

Podstawową, fundamentalną zasadą podpisanego 11 grudnia 2017 Porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odejść (PDO) jest – o czym przesądza już jego nazwa, a potwierdza regulamin – pełna dowolność wzięcia w nim udziału. Innymi słowy tylko sam pracownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z PDO i nikt nie może go do tego zachęcać, ani tym bardziej ....


"Delegowani" bez delegacji

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku unijna tzw. dyrektywa wdrożeniowa (2014/67/WE) w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) okazała się być pretekstem, by pracowników naszego zakładu wysyłanych do fabryki PSA w słowackiej Trnawie, wcale nie wysłać na delegację (czyli delegować), lecz odpowiednio zmienić im ....


Pominięte uzgodnienia

Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracownikowi za pracę w dniu harmonogramowo wolnym przysługuje w zamian inny dzień wolny udzielany do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodniony. Zatem warunkiem udzielenia takiego wolnego jest jego uzgodnienie z każdym pracownikiem i tym samym pracodawca nie może terminu dnia ....


Urlop pod ochroną

Pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim prawo pracy obejmuje szczególną ochroną. Dlatego też pracodawca nie może zwolnić pracownicy na urlopie macierzyńskim, zaś po jego zakończeniu ma ona prawo powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko pracy. Jeżeli zaś nie jest to ....


Dwie szychty

Realizacja zwiększonych planów produkcyjnych w ocenie dyrekcji wymagała zorganizowania w drugiej połowie czerwca dodatkowej pracy na dwóch zmianach. Jednym słowem ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy ma być więcej pracy ....


Rozwiązywany problem spalin

Ustaleniem i skierowaniem do realizacji kilku kluczowych punktów zakończyło się styczniowe spotkanie dotyczące problemu spalin samochodowych – a zatem poprawy środowiska pracy na wydziałach: Montażu Głównego i Jakości – w którym to spotkaniu uczestniczyli kierownicy wydziałów Jakości i Utrzymania Ruchu, przedstawiciele zakładowej służby BHP, związków zawodowych oraz społecznej inspekcji pracy ....


Uważaj, co podpisujesz

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, gdy pracodawca udziela we wskazanym przez siebie terminie wolnego za pracę w nadgodzinach (tym samym nie płacąc dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) powinien go udzielić w wymiarze o połowę wyższym – czyli stosunku 1:1,5. Od tej reguły są jednak dwa wyjątki – pierwszy ....


Doba pracownicza

Pojęcie doby w powszechnym rozumieniu odnosi się głównie do doby kalendarzowej (której nie należy mylić z astronomiczną). Jednak wszelkie próby zastosowania kalendarza przy ustalaniu doby pracowniczej jest jednak bezprzedmiotowa, bowiem definicja doby kalendarzowej na gruncie prawa pracy jest zupełnie nieprzydatna ....


"Setki" gdy praca w nocy

Jak prawidłowo powinny być rozliczane nadgodziny Ogłaszając wszem i wobec, że za nadgodziny tzw. dobowe przysługuje normalne wynagrodzenie plus dodatek w wysokości 50 proc. przedstawiciele dyrekcji GMMP zapomnieli najwyraźniej dodać – choć wyraźnie i jednoznacznie o tym stanowi art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy – iż za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy dodatek ten wynosi 100 proc.


Uzgodnić, nie ustalić

Gdy Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że niezgodne z Regulaminem Pracy GMMP jest planowanie pracy sześć dni w tygodniu poza grupą utrzymania ruchu dyrekcja postanowiła zmienić zapisy regulaminu. Żeby ich jednak nie uzgadniać ze związkami zawodowymi całą energię poświęciła ustaleniu terminu...


Regulamin zmieniony w Voith

Wszystkie konieczne zmiany zostały natomiast sprawnie uzgodnione w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Voith Oddział Gliwice. W tej spółce od początku Regulamin ZFŚS nie przewidywał – i nadal nie przewiduje – przekazywania pracodawcy przez pracowników kopii zeznań podatkowych PIT, dokumentacji medycznej, ani....


Przejścia w widełkach - Kiedy druga dwója?

Zgodnie z obecnie obowiązującym porozumieniem zbiorowym podpisanym przez dyrekcję naszego zakładu przejścia w widełkach w GMMP Gliwice powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach, ustalonych jeszcze w poprzedniej dekadzie. Mimo to cały czas pojawiają się próby ich modyfikacji, dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze na niekorzyść pracowników ....


Jednak wypłacą

Dodatkową, nie przewidzianą w grafikach, dniówką miał rozpocząć w niedzielę 1 marca 2015 nowy okres rozliczeniowy części pracowników naszego zakładu. Zapowiedziano jednocześnie, że będą to nadgodziny płatne razem z wynagrodzeniem za marzec i tym samym liderzy nie mieli problemów z zapisywaniem chętnych do dodatkowej pracy. Gdy listy były pełne ogłoszono nagle, że niedzielne ....


Związkowy protest

Działające w GMMP organizacje związkowe wspólnie zaprotestowały przeciwko przypadkom planowania pracownikom działu jakości sześciodniowego tygodnia pracy w rozpoczętym właśnie okresie rozliczeniowym. W piśmie skierowanym do dyrekcji organizacje związkowe przypomniały, że Regulamin Pracy GMMP dopuszcza ....


Urlop (nie) tylko dla wybranych

Odmowę udzielania urlopów na żądanie zapowiedziano – w informacji odczytanej przed wszystkim zmianami – pracownikom spawalni, powołując się na „sporo problemów technicznych”. Tyle tylko, że taka zbiorowa blokada urlopów jest niezgodna z prawem. Kodeks pracy wyraźnie bowiem stanowi, iż pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym ....

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Tylko dobrowolnie Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 133

Podstawową, fundamentalną zasadą podpisanego 11 grudnia 2017 Porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odejść (PDO) jest – o czym przesądza już jego nazwa, a potwierdza regulamin – pełna dowolność wzięcia w nim udziału. Innymi słowy tylko sam pracownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z PDO i nikt nie może go do tego zachęcać, ani tym bardziej ....

Hełm mało ochronny Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 324

Wprowadzenie pod koniec ubiegłego roku na stacjach ładowania akumulatorów – w związku z ryzykiem wystąpienia porażenia łukiem elektrycznym – hełmów ochronnych z przyłbicą elektroizolacyjną od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio okazało się, że hełmy ....

A jednak mamy wniosek Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 281

Odpowiadając na zadane podczas październikowego Forum Doradczego pytanie dotyczące zapisywania się na „odrabianie dni wolnych” dyrekcja przyznała, że jest to „wystąpienie” czyli wniosek pracownika o „odpracowanie dnia wolnego w dogodnym terminie”. I to w stosunku ....

"Delegowani" bez delegacji Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 397

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku unijna tzw. dyrektywa wdrożeniowa (2014/67/WE) w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) okazała się być pretekstem, by pracowników naszego zakładu wysyłanych do fabryki PSA w słowackiej Trnawie, wcale nie wysłać na delegację (czyli delegować), lecz odpowiednio zmienić im ....

Półmetek kadencji SIP Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 282

Podsumowaniu działań podejmowanych przez Społeczną Inspekcję Pracy GMMP Gliwice w ostatnich dwóch latach – czyli pierwszej połowie obecnej SIP-owskiej kadencji – poświęcone było lipcowe spotkanie, a którym obok grupowych, wydziałowych i zakładowego społecznych inspektorów pracy wzięli udział także przedstawiciele związków zawodowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawowymi to właśnie one ....

Wygenerowano w sekund: 0.05
3,090,668 unikalne wizyty