Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

18.232.51.69

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Nawigacja

Artykuły: Inne

Dłuższe terminy

Od początku 2017 obowiązuje dłuższy – i ujednolicony – kodeksowy okres na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Obecnie, zgodnie ze znowelizowanym art. 264 Kodeksu pracy, wynosi on 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wypowiedzenia) lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez ....


Wyższy socjal

Podniesienie o 200 zł progów dochodowych w każdej grupie oraz utrzymanie na poziomie z 2016 dopłat do wypłacanej w naszym zakładzie w grudniu pomocy socjalnej – to najważniejsze ustalanie dotyczące podziału w 2017 środków z funduszu socjalnego ....


Krótsze obiady biurowe

Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych (biurowych) mają obecnie ponad pół godziny obiadowej przerwy w pracy, z której jednak kwadrans jest niepłatny. Oznacza to, że ich kodeksowo ośmiogodzinna dniówka trwa 8 godz.


Samowolne blokady

Zgodnie z prawem blokady na koła samochodów stosować może wyłącznie policja i straż miejska – tak na poselską interpelację odpowiedziało MSWiA. Właściciele prywatnych czy też zakładowych parkingów, nawet, jeśli określiliby to w wewnętrznych regulaminach, nie mają uprawnień do stosowania takich ....


Kiedy dłuższy urlop

Przy udzielania urlopu wypoczynkowego, co jakiś czas pojawiają się problemy z prawidłowym ustaleniem 10-letniego stażu pracy, który upoważnia do dłuższego wolnego ....


Lekarskie e-zwolnienia

Zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2016 przepisami lekarz może wystawiać zwolnienie w formie elektronicznej. Jednocześnie papierowe zwolnienia (ZUS ZLA, cały czas zwyczajowo nazywane L-4) będą równolegle wykorzystywane tylko do końca przyszłego roku. Od 2018 obowiązywać będą wyłącznie te elektroniczne ....


Urlop rodzicielski

Od 2 stycznia 2016 obowiązują zmiany w Kodeksie pracy rozszerzające grono osób, które mają prawo do urlopu rodzicielskiego, w czasie którego przysługuje ochrona przed zwolnieniem (można wówczas zwolnić pracownika tylko w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających dyscyplinarkę, a za wypowiedzeniem – tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy). Takie uprawnienie zyskali ojcowie zatrudnieni na umowie


Więcej urlopu ojcowskiego

Od 2 stycznia 2016 weszły w życie zmienione przepisy art. 1823 Kodeksu pracy regulujące zasady udzielania dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Obecnie pracownicy wychowujący dziecko mogą wykorzystać ten urlop w dwóch częściach (z których żadna nie może być krótsza niż tydzień, czyli w praktyce po tygodniu) do momentu, w którym dziecko ukończy 24 miesiąc życia ....


Terminy wskazuje pracownik

Zgodnie z art. 188 Kodeksu Pracy pracownikowi wychowującemu przy najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czyli mówiąc wprost płatne. Co ważne dziecko nie musi być chore, a pracownik nie musi w żaden sposób uzasadniać czy też udowadniać, że dziecko potrzebuje opieki ....


Rada wybrana!

Związkowcy NSZZ Solidarność będą tworzyć Radę Pracowników GMMP Gliwice podczas nowej czteroletniej (2015-19) kadencji. W zakończonej 16 października 2015 powtórzonej, zwyczajowo nazywanej drugą, turze wyborów załoga naszego zakładu powierzyła im komplet siedmiu miejsc w radzie ....


Rada do wybrania

Kończąca się kadencja Rady Pracowników GMMP Gliwice sprawiła, że rozpoczęły się przygotowania do wyboru nowej rady. Pierwszym krokiem – zgodnie z wymogami ustawy – jest zebranie podpisów co najmniej 10 proc. pracowników pod wnioskiem o jej powołaniem. Za każdym razem to bowiem załoga decyduje, czy rada pracowników będzie powołana ....


Nowelizacja kodeksu w sejmowym zawieszeniu

Nadal często padają pytania dotyczące zgłoszonego pod koniec sierpnia 2014 przez grupę posłów projektu nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającego „możliwości otrzymania przez pracownika dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy w tej samej wysokości, jak obecnie w przypadku pracy w niedzielę”. Otóż pierwsze czytanie ....


Powrót na trzy zmiany

Aneks do porozumienia MoU (memorandum of understanding) podpisany w listopadzie 2012 nie tylko określał zasady organizacyjne w naszym zakładzie po ograniczeniu pracy części wydziałów do dwóch zmian, ale również sposób powrotu do pracy na trzy szychty ....


Ważna pula elastyczności

Od porównania zapisów kompromisowego porozumienia przedstawionego przez Solidarność z dyrekcyjnym projektem (z angielska nazywanego draftem) rozpoczęło się ostatnie spotkanie poświęcone ewentualnemu przedłużeniu okresu rozliczeniowego. Najwięcej uwag dotyczyło puli elastyczności, mającej wynosić zgodnie z kompromisowym porozumieniem pięć dni ....


Oświadczenie i już

Pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 zgodnie z Kodeksem Pracy nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy, w systemie równoważnego, ani weekendowego czasu pracy oraz delegować go poza stałe miejsce pracy. Przy czym jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, ze tych uprawnień może skorzystać tylko jedno z nich.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 670

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 610

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1325

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 1365

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1530

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.21
4,483,752 unikalne wizyty